ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 关于元宵节的古诗四句 - ±±¾©pk10ÔçÉϼ¸µã¿ª½±¹ÙÍø
 • Á½°¶½ðÈÚÖ÷¹Ü²¿ÃŸºÔðÈË»á·ñÖØÆô»áÃ棿¹ų́°ì»ØÓ¦ 2018-03-26
 • Ã÷ÄêÔªµ©Á½ÏîӰԺרÏî½±Àø¿ªÊ¼Ö´ÐÐ 2018-03-26
 • ¡°Ã¿·ê¼Ñ½ÚÅÖÈý½ï¡±ºó¸ÃÔõô°ì 2018-03-26
 • ÍøÂç×÷¼Ò¡°ÌƼÒÈýÉÙ¡±£º½«´«²¥ÍøÂçÕýÄÜÁ¿½øÐе½µ× 2018-03-26
 • ÏòÏÃÃÅͬ²½ÍÆÅ×éÏé­Ö¦Ôâ¾Ü °Ù¶È19ÒÚÃÀԪȢ91ÖúÊÖ 2018-03-26
 • Óù«Õý²ÃÅкëÑïÉç»áÖ÷ÒåºËÐļÛÖµ¹Û 2018-03-26
 • ÐÔ½àñ±µÄÁÙ´²Ö¢×´±íÏÖ¶¼ÓÐÄÄЩ£¿ 2018-03-26
 • ±±¾©¼¯Öв鴦¡°±«Ê¦¸µ¡±×¢²áÉ̱êÇÖȨ°¸¼þ 2018-03-26
 • ѧϰÏÜ·¨ ×ð³çÏÜ·¨¡ª¡ªÈýÂÛÏÜ·¨Ð޸ĵÄÖØ´óÒâÒå 2018-03-26
 • Ö½ÉÏÔ¹âÊ×·¢,,ʱÎľ«´â 2018-03-26
 • ¸£½úÓÐϲ£ºÒ¯£¬Çó²»Ô¼(»Õ²ËµÄÊé»­) ×îÐÂÕÂ½Ú ÎÞµ¯´° È«ÎÄÃâ·ÑÔĶÁ 2018-03-26
 • Ö鱦µê¡°Ò»µÈ½±¡±ÏÝÚå¿Ó¹Ë¿Í 2018-03-26
 • Ç°Çø1×é3Á¬ºÅ ´óÀÖ͸¿ªÍ·½±2×¢1600Íò·ÖÂ侩ÔÁ 2018-03-26
 • ¶Ô»°ÁõÅåçù£º¡°ÀÏÏ·¹Ç¡±ÊÇÔõÑùÁ¶³ÉµÄ 2018-03-26
 • ¹ã¶«µÚ°ËÅúÔ®²Ø¹¤×÷¶ÓÁì¶ÓÐíµä»Ô£ºÊ÷Á¢¶Ô¿ÚÔ®²Øбê¸Ë 2018-03-26
 • 关于元宵节的古诗四句

  ±±¾©pk10ÔçÉϼ¸µã¿ª½± www.bdzq71.com 下文是关于关于元宵节的古诗四句相关内容,希望对你有一定的帮助ï¼?/p>

  第一ç¯?ã€?a href="http://www.bdzq71.com/gushicijianshang/" target="_blank" class="keylink">古诗è¯?/a>中关于元宵节的诗句精选:ã€?/b>

  古诗è¯?/a>中关于元宵节的诗句精选:

  1、中山孺子倚新妆,郑女燕姬独擅场。齐唱宪王春乐府,金梁桥外月如霜。《汴京元夕》作者:李梦é˜?/p>

  2、正怜火树千春妍,忽见清辉映月阑。出海鲛珠犹带水,满堂罗袖欲生寒。《元夕影永冰灯》作者:唐顺ä¹?/p>

  3、元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿。《诗曰》作者:姜白çŸ?/p>

  4、玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开。谁家见月能闲坐?何处闻灯不看来?《上元夜》作者:崔液

  5、有灯无月不娱人,有月无灯不算春。春到人间人似玉,灯烧月下月如银。满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神。不展芳尊开口笑,如何消得此良辰。《元宵》作者:唐寅

  6、袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。长衫我亦何为者,也在游人笑语中。《京都元夕》作者:元好é—?/p>

  7、闻道长安灯夜好,雕轮宝马如云。《临江仙〃都城元夕》作者:毛滂

  8、去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。《生查子〃元夕》作者:欧阳ä¿?/p>

  9、浅画镜中眉,深拜楼西月。人散市声收,渐入愁时节。《生查子〃元夕戏陈敬叟》作者:刘克åº?/p>

  10、千门开锁万灯明,正月中旬动地京。三百内人连袖舞,一进天上著词声。《正月十五夜灯》作者:张祜

  11、满城灯市荡春烟,宝月沉沉隔海天。看到六鳌仙有泪,神山沦没已三年!《元夕无月》作者:丘逢甲

  12、阑珊火树鱼龙舞,望中宝钗楼远。靺鞨余红,琉璃剩碧,待嘱花归缓缓。《台城路〃上元》作者:纳兰性德

  13、接汉疑星落,依楼似月悬。别有千金笑,来映九枝前。《十五夜观灯》作者:卢照é‚?/p>

  14、火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。《正月十五夜》作者:苏味é?/p>

  15、花市无尘,朱门如绣。娇云瑞雾笼星斗。沈香火冷小妆残,半衾轻梦浓如酒。《踏莎行〃元夕》作者:毛滂

  16、桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵。《上元竹枝词》作者:符曾关于元宵节的古诗四句ã€?/p>

  17、故园今夕是元宵,独向蛮村坐寂寥。赖有遗经堪作伴,喜无车马过相邀。《元夕》作者:王守ä»?/p>

  18、比拟寻常清景别,第一团圆时节。影蛾忽泛初弦,分辉借与宫莲。七宝修成合璧,重轮岁岁中天。《清平乐〃上元月蚀》作者:纳兰性德

  19、爱元宵三五风光,月色婵娟,灯火辉煌。月满冰轮,灯烧陆海,人踏春阳。《折桂令〃元宵》作者:佚名 (以下关于元宵节的诗句均由现代诗人所作:)

  20、元宵佳节月儿圆,全家团聚过大年。半醉半醒逛街市,偕妻携子游乐园。千树霓虹流光转,万家灯火照无眠。爆竹声声除旧祟,银花朵朵接财源。鱼龙狂舞阑珊处,儿童蹦跳笑声甜。《元宵夜》作者:秦渝

  21、玉润珠圆春韵浓,听吟犹睹远方容。汤团蜜饯甜心里,网下难逢网上逢。《元宵情》作者:江雪æ¶?/p>

  22、雨点稀疏掩月明,无妨今夜尽欢情。阑珊意散烟花闪,豪放心收爆竹鸣。鼓击锣敲迎福景,龙腾狮舞伴春声。万家灯火元宵闹,一碗汤圆瑞气盈。《雨夜元宵》作者:杨璐

  23、五光十色花千树,姹紫嫣红不夜天。艳艳灯笼高高挂,唯求福祉百万年。《元宵》作者:飒然

  24、岁岁闹元宵,轰天锣鼓敲。烟花分外美,民俗实堪骄。琴瑟伴歌舞,佳人摆细腰。万疆安泰日,户户醉酕醄。《庆元宵》作者:东方éª?/p>

  25、声声锣鼓敲,处处庆元宵。春暖天方霁,融和雪正消。城城春意闹,路路客如潮。美酒留知己,佳宾不待邀。《庆元宵》作者:东方éª?/p>

  26、年到元宵灯火燃,龙腾狮舞夜难眠。满帘花影月三五,一碗汤圆情万千。《元宵夜思儿》作者:雪花飘舞

  27、明月一轮虚画屏,春寒催雨下空庭。江南过尽无人识,留得梅花试眼青。《元宵无月》作者:荒漠之旅

  28、冷雨元宵无月,古碑疏影双清。伍山高阁紫阳行,顾望钱塘胜景。《西江月〃元宵》作者:阿听007

  29、火树银花元夕夜,彩灯万盏熠霞流。龙溪笑语连天际,凤垸欢歌满埠头。华夏巍巍萦紫气,尧乡荡荡灿红楼。良辰美景多宏愿,圆月昭昭照九州。《壬辰元宵夜咏》作者:伯永

  30、风缓月圆夜,炮竹连宿宵。不为去岁人,只作佳人告。岁岁复年年,何向寄柳梢。年年复岁岁,却报黄昏早。董郎犹有时,百鸟筑鹊桥。叹将杜宇心,泠风自知晓。《元宵夜》作者:古堡长烟

  31、灯转华夏千年过,些小佳节继开来。香车宝马今何在?喜庆中原亿众安。《元宵有感》作者:残简春秋

  32、处处城乡庆上元,烟花灯火表心欢。天寒难锁新春意,炉暖宜烹白玉丸。《鹧鸪天〃庆元宵》作者:东方éª?/p>

  第二ç¯?《关于元宵节的古诗ã€?/b>

  关于元宵节的古诗ï¼?/p>

  《元夕于通衢建灯夜升南楼ã€?/p>

  (隋ï¼?隋炀å¸?/p>

  法轮天上转,梵声天上来;

  灯树千光照,花焰七枝开ã€?/p>

  月影疑流水,春风含夜梅;

  燔动黄金地,钟发琉璃台ã€?/p>

  《正月十五夜ã€?/p>

  (唐ï¼?苏道å‘?/p>

  火树银花合,星桥铁锁开ï¼?/p>

  灯树千光照。明月逐人来ã€?/p>

  游妓皆穠李,行歌尽落梅ã€?/p>

  金吾不禁夜,玉漏莫相催ã€?/p>

  《上元夜ã€?/p>

  (唐)崔æ¶?/p>

  玉漏铜壶且莫催,铁关金锁彻夜开;

  谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来ã€?/p>

  《十五夜观灯ã€?/p>

  (唐)卢照邻

  锦里开芳宴,兰红艳早年ã€?/p>

  缛彩遥分地,繁光远缀天ã€?/p>

  接汉疑星落,依楼似月悬ã€?/p>

  别有千金笑,来映九枝前ã€?/p>

  《正月十五夜灯ã€?/p>

  (唐)张ç¥?/p> 关于元宵节的古诗四句

  千门开锁万灯明,正月中旬动地京ã€?/p>

  三百内人连袖舞,一进天上著词声ã€?/p>

  诗曰

  (唐)李商隐

  月色灯山满帝都,香车宝盖隘通è¡¢ã€?/p>

  身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑ã€?/p>

  诗曰

  (宋)姜白石

  元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿;

  风雨夜深人散尽,孤灯犹唤卖汤元ã€?/p>

  诗曰

  (宋)姜白石

  贵客钩帘看御街,市中珍品一时来ï¼?/p>

  帘前花架无行路,不得金钱不肯回ã€?/p>

  (注:珍品这里指元宵ï¼?/p>

  《青玉案 元夕ã€?/p>

  (宋)辛弃疾

  东风夜放花千树,更吹落,星如雨ã€?/p>

  宝马雕车香满路,凤萧声动,壶光转,一夜鱼龙舞 ã€?/p>

  蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去ã€?/p>

  众里寻他千百度,蓦然回首ï¼?那人却在,火阑珊处ã€?/p>

  《生查子 元夕ã€?/p>

  (宋)欧阳修

  去年元夜时,花市灯如昼ã€?/p>

  月到柳梢头,人约黄昏后ã€?/p>

  今年元夜时,月与灯依旧ã€?/p>

  不见去年人,泪湿春衫袖ã€?/p>

  《京都元夕ã€?/p>

  (元)元好问

  袨服华妆着处é€?,六街灯火闹儿童 ã€?/p>

  长衫我亦何为è€?,也在游人笑语中 ã€?/p>

  折桂ä»?元宵

  (元)失å?/p>

  爱元宵三五风光,月色婵娟,灯火辉煌ã€?/p>

  月满冰轮,灯烧陆海,人踏春阳ã€?/p>

  三美事方堪胜赏,四无情可恨难长ã€?/p>

  怕的是灯暗光芒,人静荒凉,角品南楼,月下西厢ã€?/p>

  《汴京元夕ã€?/p>

  (明)李梦阳

  中山孺子倚新妆,郑女燕姬独擅场ã€?/p>

  齐唱宪王春乐府,金梁桥外月如霜ã€?/p>

  《元 宵ã€?/p>

  (明ï¼?唐寅

  有灯无月不娱人,有月无灯不算春ã€?/p>

  春到人间人似玉,灯烧月下月如银ã€?/p>

  满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神ã€?/p>

  不展芳尊开口笑,如何消得此良辰ã€?/p>

  《元夜踏灯ã€?/p>

  (清)董舜民

  百枝火树千金屧,宝马香尘不绝。飞琼结伴试灯来,忍把檀郎轻别ã€?/p>

  一回佯怒,一回微笑,小婢扶行怯ã€?/p>

  石桥路滑缃钓蹑,向阿母低低说。妲娥此夜悔还无?怕入广寒宫阙ã€?/p>

  不如归去,难畴畴昔,总是团圆月ã€?/p>

  《上元竹枝词ã€?/p>

  (清)符æ›?/p> 关于元宵节的古诗四句

  桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘ã€?/p>

  见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵ã€?/p>

  《元夕影永冰灯ã€?/p>

  (清)唐顺之关于元宵节的古诗四句ã€?/p>

  正怜火树千春妍,忽见清辉映月阑ã€?/p>

  出海鲛珠犹带水,满堂罗袖欲生寒ã€?/p>

  烛花不碍空中影,晕气疑从月里看ã€?/p>

  为语东风暂相借,来宵还得尽余欢ã€?/p>

  《元夕无月ã€?/p>

  (清)丘逢甲

  三年此夕无月光,明月多应在故乡ã€?/p>

  欲向海天寻月去,五更飞梦渡鲲洋ã€?/p>

  《元宵月正圆ã€?/p>

  闽南歌谣

  闹元宵,月正圆,闽台同胞心相依,

  扶老携幼返故里,了却两岸长相思ã€?/p>

  热泪盈眶啥滋味?久别重逢分外喜ï¼?b>关于元宵节的古诗四句ã€?/p>

  闹元宵,煮汤圆,骨肉团聚满心喜,

  男女老幼围桌边,一家同吃上元丸ã€?/p>

  摇篮血迹难割离,叶落归根是正理ã€?/p>

  宋代 欧阳ä¿?--------《生查子》① 去年元夜时,â‘?/p>

  花市灯如昼ã€?/p>

  月上柳梢头,

  人约黄昏后ã€?/p>

  今年元夜时,

  月与灯依旧ã€?/p>

  不见去年人,

  泪湿春衫袖ã€?/p>

  译文ï¼?/p>

  去年元宵夜之时,花市上灯光明亮如同白昼。佳人相约,在月上柳梢头之时,黄昏之后ã€? 今年元宵夜之时,月光与灯光明亮依旧。可是却见不到去年之佳人,相思之泪打湿了春衫的衣袖ã€?/p>

  疑难点注释:①此调原为唐教坊曲,又名《楚云深》、《陌上郎》、《绿罗裙》等。双调,四十字,仄韵ã€?②元夜:农历正月十五夜,即元宵节,也称上元节ã€?/p>

  赏析点拨ï¼?/p>

  这首词最突出的特点是构思巧妙,对比突出,在今与昔、悲与欢的交织、映照之中巧妙地抒发了物是人非、不堪回首之情。上片追忆去年元夜的欢会。“花市灯如昼”,极写元宵灯火辉煌,但描写灯市不过是为了展示欢会的时空背景。“月上柳梢头”二句含“宾”就“主”,再现了那令人沉醉的情景。“黄昏后”,交待主人公与其情侣相会的时间。“月上柳梢头”,既是对“黄

  昏后”这一时间概念的形象示现,也是对男女主人公欢会的环境的补充描绘——明月皎皎,垂柳依依,是那样富于诗情画意!下片抒写今年元夜重临故地,不见伊人的感伤。“月与灯依旧”,说明景物与去年一般无二,照样月光普照,华灯齐放。但风景无殊,人事全异。“不见去年人”二句情绪一落千丈:去年莺俦燕侣,对诉衷肠,今年孤身支影,徒忆前盟,主人公怎能不抚今思昔,泪下如注。全词的艺术构思近似于唐人崔护的《游城南》诗(去年今日此门中),却较崔诗更见语言的回环错综之美,也更具民歌风味ã€?/p>

  元夕——辛弃疾

  东风夜放花千树,更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞ã€?/p>

  蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处ã€?/p>

  辛弃疾(1140ï¼?207),南宋词人。字幼安,号稼轩,历城(今山东济南)人。出生时,山东已为金兵所占。二十一岁参加抗金义军,不久归南宋,历任湖北、江西、湖南、福建、浙东安抚使等职。任职期间,采取积极措施,招集流亡,训练军队,奖励耕战,打击贪污豪强,注意安定民生。一生坚决主张抗金。在《美芹十论》、《九议》等奏疏中,具体分析当时的政治军事形势,对夸大金兵力量、鼓吹妥协投降的谬论,作了有力的驳斥;要求加强作战准备,鼓励士气,以恢复中原。他所提出的抗金建议,均未被采纳,并遭到主和派的打击,曾长期落职闲居江西上饶、铅山一带。晚年韩□(tuo1)胄当政,一度起用,不久病卒。其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为“苏辛”。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。有《稼轩长短句》。今人辑有《辛稼轩诗文钞存》ã€?b>关于元宵节的古诗四句ã€?/p>

  [赏析]

  写上元灯节的词,不计其数,稼轩的这一首,却谁也不能视为可有可无,即此亦可谓豪杰了。然究其实际,上片也不过渲染那一片热闹景况,并无特异独出之处。看他写火树,固定的灯彩也。写“星雨”,流动的烟火也。若说好,就好在想象:是东风还未催开百花,却先吹放了元宵的火树银花。它不但吹开地上的灯花,而且还又从天上吹落了如雨的彩星——燃放烟火,先冲上云霄,复自空而落,真似陨星雨。然后写车马,写鼓乐,写灯月交辉的人间仙境——“玉壶”,写那民间艺人们的载歌载舞、鱼龙曼衍的“社火”百戏,好不繁华热闹,令人目不暇接。其间“宝”也,“雕”也,“凤”也,“玉”也,种种丽字,总是为了给那灯宵的气氛来传神来写境,盖那境界本非笔墨所能传写,幸亏还有这些美好的字眼,聊为助意而已。总之,我说稼轩此词,前半实无独到之胜可以大书特书。其精彩之笔,全在后半始见ã€?/p>

  后片之笔,置景于后,不复赘述了,专门写人。看他先从头上写起:这些游女们,一个个雾鬓云鬟,戴满了元宵特有的闹蛾儿、雪柳,这些盛妆的游女们,行走之间说笑个不停,纷纷走过去了,只有?¡£é¦™çŠ¹åœ¨æš—中飘散。这么些丽者,都非我意中关切之人,在百千群中只寻找

  一个——却总是踪影皆无。已经是没有什么希望了。……忽然,眼光一亮,在那一角残灯旁侧,分明看见了,是她!是她!没有错,她原来在这冷落的地方,还未归去,似有所待!

  这发现那人的一瞬间,是人生的精神的凝结和升华,是悲喜莫名的感激铭篆,词人却如此本领,竟把它变成了笔痕墨影,永志弗灭!——读到末幅煞拍,才恍然彻悟:那上片的灯、月、烟火、笙笛、社舞、交织成的元夕欢腾,那下片的惹人眼花缭乱的一队队的丽人群女,原来都只是为了那一个意中之人而设,而写,倘无此人在,那一切又有何意义与趣味呢!多情的读者,至此不禁涔涔泪落ã€?/p>

  此词原不可讲,一讲便成画蛇,破坏了那万金无价的人生幸福而又辛酸的一瞬的美好境界。然而画蛇既成,还思添足:学文者莫忘留意,上片临末,已出“一夜”二字,这是何故?盖早已为寻他千百度说明了多少时光的苦心痴意,所以到得下片而出“灯火阑珊”,方才前早呼而后遥应,笔墨之细,文心之苦,至矣尽矣。可叹世之评者动辄谓稼轩“豪放”,“豪放”,好象将他看作一个粗人壮士之流,岂不是贻误学人乎ï¼?/p>

  王静安《人间词话》曾举此词,以为人之成大事业者,必皆经历三个境界,而稼轩此词之境界为第三即最终最高境。此特借词喻事,与文学赏析已无交涉,王先生早已先自表明,吾人可以无劳纠葛ã€?/p>

  从词调来讲,《青玉案》十分别致,它原是双调,上下片相同,只上片第二句变成三字一断的叠句,跌宕生姿。下片则无此断叠,一连三个七字排句,可排比,可变幻,总随词人之意,但排句之势是一气呵成的,单单等到排比完了,才逼出煞拍的警策句。北宋另有贺铸一首,此义正可参看。(周汝昌)

  这句话说,我在人群中苦苦寻找那个心里想见的å¥?寻找不到,当我以为找不到时,回头却发现她在灯火隐约的地方.

  宝贵的名马,华丽的雕车,载着美丽的人儿驶过,香气弥漫了整条街。萧声如歌,明月皎洁,时光悄悄流转,整晚上花灯(鱼灯、龙灯)都在绽放光华,美不胜收。美人如花,仕女如云,她们一路上娇笑俏语,带着若有若无的幽香渐渐远去。可是,她们都不是我心底的那人。夜深了,我千百次寻找、等待的那一个人还没有出现。我的心充满疲惫和失落,不经意一回首,却发现她在那灯火寥落的地方静静地站着ã€?/p>

  第一层意思:表明了感情路上的曲折和峰回路转,是爱情的一种存在方式ã€?/p>

  第二层意思:作者借此自喻明志。表达自己和词中的女子一样高洁自持、孤芳自赏、娴静高雅。不肯与当时的世风和黑暗现实同流合污,宁可一个人寂寞站于灯火阑珊处,也不肯屈身降志,去和志向不同的当权者凑热闹ã€?/p>

  第三层意思:它表达了人生的一种境界,或者是一种哲理,这种哲理或境界是人生中超越时间、空间的理解,具有永恒性和宇宙性。不会因岁月、际遇、环境的不同而磨灭或忘却ã€? 它是爱情的境界,是治学的境界,是成事的境界,是做人的境界,是人生的境界、、、、、ã€? 王国维《人间词话》云ï¼?/p>

  古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境也。“众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在,灯火阑珊处。”此第三境也。此等语皆非大词人不能道ã€?/p>

  这是王国维对历史上无数大事业家、大学问家成功的深刻反思,并作出了核心的概括,又巧

  第三ç¯?《关于元宵节的诗句ã€?/b>

  关于元宵节的诗句

  欧阳修(宋代ï¼? 生查子·元å¤? 月上柳梢头,人约黄昏å?/p>

  张祜(唐代) 正月十五夜灯 三百内人连袖舞,一时天上著词声 苏味道(唐代ï¼? 正月十五å¤? 金吾不禁夜,玉漏莫相å‚?/p>

  李清照(宋代)永遇乐·落日熔金 元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨

  元好问(宋代)京都元å¤? 袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿ç«?崔液(唐代) 上元夜六首·其一 玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开 王守仁(明代)元夕二é¦? 故园今夕是元宵,独向蛮村坐寂å¯?李商隐(唐代ï¼?观灯乐行 月色灯山满帝都,香车宝盖隘通è¡¢ 姜夔(宋代)鹧鸪天·元夕有所æ¢? 谁教岁岁红莲夜,两处沉吟各自çŸ?贺铸(宋代)思越人·紫府东风放夜时 五更钟动笙歌散,十里月明灯火稀 周端臣(宋代)木兰花慢·送人之官九华 霭芳阴未解,乍天气、过元宵 周邦彦(宋代)解语花·上元 箫鼓喧,人影参差,满路飘香麝 赵时春(明代)元宵饮陶总戎家二é¦? 将坛醇酒冰浆细,元夜邀宾灯火新 苏轼(宋代)蝶恋花·密州上å…? 帐底吹笙香吐麝,更无一点尘随马 王磐(明代)古蟾宫·元å®? 听元宵,往岁喧哗,歌也千家,舞也千å®?/p>

  丘逢甲(清代)元夕无月 欲向海天寻月去,五更飞梦渡鲲æ´?崔液(唐代)上元夜六首·一作夜游诗 玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开 符曾(清代)上元竹枝è¯? 见说马家滴粉好,试灯风里卖元å®?卢照邻(唐代)十五夜观灯 缛彩遥分地,繁光远缀å¤?/p>

  “元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿;风雨夜深人散尽,孤灯犹唤卖汤元。â€? (宋)姜白石

  桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵ã€?清朝的《上元竹枝词ã€?/p>

  正月十五夜灯 (唐)张ç¥?/p>

  千门开锁万灯明,正月中旬动地京。三百内人连袖舞 ,一进天上著词声ã€?/p>

  《元 宵ã€?(明ï¼?唐寅

  有灯无月不娱人,有月无灯不算春。春到人间人似玉ï¼?灯烧月下月如银ã€?满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神ã€?不展芳尊开口笑,如何消得此良辰ã€?/p>

  《元宵月正圆ã€? 闽南歌谣

  闹元宵,月正圆,闽台同胞心相依,扶老携幼返故里,了却两岸长相思ã€?热泪盈眶啥滋味?久别重逢分外喜!闹元宵,煮汤圆,骨肉团聚满心喜ï¼?男女老幼围桌边,一家同吃上元丸。摇篮血迹难割离,叶落归根是正理。â€?/p>

  第四ç¯?《关于元宵节的诗å?55句ã€?/b>

  1:年到元宵灯火燃,龙腾狮舞夜难眠。满帘花影月三五,一碗汤圆情万千。《元宵夜思儿》作者:雪花飘舞

  2:《元宵月正圆》闽南歌è°?闹元宵,月正圆,闽台同胞心相依,扶老携幼返故里,了却两岸长相思。热泪盈眶啥滋味?久别重逢分外喜!闹元宵,煮汤圆,骨肉团聚满心喜,男女老幼围桌边,一家同吃上元丸。摇篮血迹难割离,叶落归根是正理。â€?/p>

  3:千门开锁万灯明,正月中旬动地京。三百内人连袖舞,一进天上著词声。《正月十五夜灯》作者:张祜

  4:《青玉案·元夕》(宋)辛弃ç–?东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路,凤萧声动,壶光转,一夜鱼龙舞 。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首, 那人却在,火阑珊处ã€?/p>

  5:正怜火树千春妍,忽见清辉映月阑。出海鲛珠犹带水,满堂罗袖欲生寒。《元夕影永冰灯》作者:唐顺ä¹?/p>

  6ï¼?以下关于元宵节的诗句均由现代诗人所作:)

  7:诗曰(宋)姜白çŸ?元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿;风雨夜深人散尽,孤灯犹唤卖汤元ã€?/p>

  8:火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。《正月十五夜》作者:苏味é?/p>

  9:《上元夜》(唐)崔液 玉漏铜壶且莫催,铁关金锁彻夜开;谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来ã€?/p>

  10:中山孺子倚新妆,郑女燕姬独擅场。齐唱宪王春乐府,金梁桥外月如霜。《汴京元夕》作者:李梦é˜?/p>

  11:袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。长衫我亦何为者,也在游人笑语中。《京都元夕》作者:元好é—?/p>

  12:灯转华夏千年过,些小佳节继开来。香车宝马今何在?喜庆中原亿众安。《元宵有感》作者:残简春秋

  13:明月一轮虚画屏,春寒催雨下空庭。江南过尽无人识,留得梅花试眼青。《元宵无月》作者:荒漠之旅

  14:风缓月圆夜,炮竹连宿宵。不为去岁人,只作佳人告。岁岁复年年,何向寄柳梢。年年复岁岁,却报黄昏早。董郎犹有时,百鸟筑鹊桥。叹将杜宇心,泠风自知晓。《元宵夜》作者:古堡长烟

  15:冷雨元宵无月,古碑疏影双清。伍山高阁紫阳行,顾望钱塘胜景。《西江月·元宵》作者:阿听007

  16:诗曰(唐)李商éš?月色灯山满帝都,香车宝盖隘通衢。身闲不睹中兴盛ï¼?羞逐乡人赛紫姑ã€?/p>

  17:《汴京元夕ã€?(明)李梦阳 中山孺子倚新妆,郑女燕姬独擅场ã€?span>关于元宵节的诗句 55å?/span>关于元宵节的诗句 55å?/span>。齐唱宪王春乐府ï¼?金梁桥外月如霜ã€?/p>

  18:声声锣鼓敲,处处庆元宵。春暖天方霁,融和雪正消。城城春意闹,路路客如潮。美酒留知己,佳宾不待邀。《庆元宵》作者:东方éª?/p>

  19:闻道长安灯夜好,雕轮宝马如云。《临江仙·都城元夕》作者:毛滂

  20:《元夕无月》(清)丘逢甲 三年此夕无月光,明月多应在故乡。欲向海天寻月去,五更飞梦渡鲲洋ã€?/p>

  21:折桂令 元宵(元)失å?爱元宵三五风光,月色婵娟,灯火辉煌。月满冰轮,灯烧陆海,人踏春阳。三美事方堪胜赏,四无情可恨难长。怕的是灯暗光芒,人静荒凉,角品南楼,月下西厢ã€?/p>

  22:古诗词中关于元宵节的诗句精选:

  23:桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵。《上元竹枝词》作者:符曾

  24:《上元竹枝词》(清)符曾 桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵ã€?/p>

  25:爱元宵三五风光,月色婵娟,灯火辉煌。月满冰轮,灯烧陆海,人踏春阳。《折桂令·元宵》作者:佚名

  26:浅画镜中眉,深拜楼西月。人散市声收,渐入愁时节。《生查子·元夕戏陈敬叟》作者:刘克åº?/p>

  27:《生查子 元夕 》(宋)欧阳ä¿?去年元夜时,花市灯如昼。月到柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖ã€?/p>

  28:《元 宵ã€?(明ï¼?唐寅 有灯无月不娱人,有月无灯不算春。春到人间人似玉ï¼?灯烧月下月如银。满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神ã€?不展芳尊开口笑,如何消得此良辰ã€?/p>

  29:《元夕影永冰灯ã€?(清)唐顺之 正怜火树千春妍,忽见清辉映月阑。出海鲛珠犹带水,满堂罗袖欲生寒。烛花不碍空中影,晕气疑从月里看ã€?为语东风暂相借,来宵还得尽余欢ã€?/p>

  30:《元夕于通衢建灯夜升南楼》(隋) 隋炀å¸?法轮天上转,梵声天上来;灯树千光照,花焰七枝开。月影疑流水,春风含夜梅;燔动黄金地,钟发琉璃台ã€?

  31:阑珊火树鱼龙舞,望中宝钗楼远。靺鞨余红,琉璃剩碧,待嘱花归缓缓ã€?span>关于元宵节的诗句 55å?/span>文章关于元宵节的诗句 55句出自,一进天上著词声ã€?/p>

  35:火树银花元夕夜,彩灯万盏熠霞流。龙溪笑语连天际,凤垸欢歌满埠头。华夏巍巍萦紫气,尧乡荡荡灿红楼。良辰美景多宏愿,圆月昭昭照九州。《壬辰元宵夜咏》作者:伯永

  36:元宵佳节月儿圆,全家团聚过大年。半醉半醒逛街市,偕妻携子游乐园。千树霓虹流光转,万家灯火照无眠。爆竹声声除旧祟,银花朵朵接财源。鱼龙狂舞阑珊处,儿童蹦跳笑声甜。《元宵夜》作者:秦渝

  37:《生查子·元夕》(宋)欧阳ä¿?去年元夜时,花市灯如昼。月到柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖ã€?/p>

  38:花市无尘,朱门如绣。娇云瑞雾笼星斗。沈香火冷小妆残,半衾轻梦浓如酒。《踏莎行·元夕》作者:毛滂

  39:元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿。《诗曰》作者:姜白çŸ?/p>

  40:玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开。谁家见月能闲坐?何处闻灯不看来?《上元夜》作者:崔液

  41:雨点稀疏掩月明,无妨今夜尽欢情。阑珊意散烟花闪,豪放心收爆竹鸣。鼓击锣敲迎福景,龙腾狮舞伴春声。万家灯火元宵闹,一碗汤圆瑞气盈。《雨夜元宵》作者:杨璐

  42:五光十色花千树,姹紫嫣红不夜天。艳艳灯笼高高挂,唯求福祉百万年。《元宵》作者:飒然

  43:满城灯市荡春烟,宝月沉沉隔海天。看到六鳌仙有泪,神山沦没已三年!《元夕无月》作者:丘逢甲

  44:故园今夕是元宵,独向蛮村坐寂寥。赖有遗经堪作伴,喜无车马过相邀。《元夕》作者:王守ä»?/p>

  45:去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。《生查子·元夕》作者:欧阳ä¿?/p>

  46:岁岁闹元宵,轰天锣鼓敲。烟花分外美,民俗实堪骄。琴瑟伴歌舞,佳人摆细腰。万疆安泰日,户户醉酕醄。《庆元宵》作者:东方éª?/p>

  47:《青玉案 元夕》(宋)辛弃ç–?东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路,凤萧声动,壶光转,一夜鱼龙舞 。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首, 那人却在,火阑珊处ã€?/p>

  48:《正月十五夜》(唐) 苏道å‘?火树银花合,星桥铁锁开,灯树千光照。明月逐人来。游妓皆穠李,行歌尽落梅ã€?span>关于元宵节的诗句 55å?/span>好词、好å?/span>。金吾不禁夜,玉漏莫相催ã€?/p>

  49:接汉疑星落,依楼似月悬。别有千金笑,来映九枝前。《十五夜观灯》作者:卢照é‚?/p>

  50:比拟寻常清景别,第一团圆时节。影蛾忽泛初弦,分辉借与宫莲。七宝修成合璧,重轮岁岁中天。《清平乐·上元月蚀》作者:纳兰性德

  51:诗曰(宋)姜白çŸ?贵客钩帘看御街,市中珍品一时来,帘前花架无行路,不得金钱不肯回。(注:珍品这里指元宵)

  52:有灯无月不娱人,有月无灯不算春。春到人间人似玉,灯烧月下月如银。满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神。不展芳尊开口笑,如何消得此良辰。《元宵》作者:唐寅

  53:《京都元夕ã€?(元)元好问 袨服华妆着处é€?,六街灯火闹儿童 。长衫我亦何为è€?,也在游人笑语中 ã€?/p>

  54:《十五夜观灯》(唐)卢照é‚?锦里开芳宴,兰红艳早年。缛彩遥分地,繁光远缀天。接汉疑星落,依楼似月悬。别有千金笑,来映九枝前ã€?/p>

  55:《元夜踏灯》(清)董舜æ°?百枝火树千金屧,宝马香尘不绝。飞琼结伴试灯来,忍把檀郎轻别。一回佯怒,一回微笑,小婢扶行怯。石桥路滑缃钓蹑,向阿母低低说。妲娥此夜悔还无?怕入广寒宫阙。不如归去,难畴畴昔,总是团圆月ã€?/p>"

  第五ç¯?《和元宵节有关的诗句 55句ã€?/b>

  1:正怜火树千春妍,忽见清辉映月阑。出海鲛珠犹带水,满堂罗袖欲生寒。《元夕影永冰灯》作者:唐顺ä¹?/p>

  2:火树银花元夕夜,彩灯万盏熠霞流。龙溪笑语连天际,凤垸欢歌满埠头。华夏巍巍萦紫气,尧乡荡荡灿红楼。良辰美景多宏愿,圆月昭昭照九州。《壬辰元宵夜咏》作者:伯永

  3:《元夕影永冰灯ã€?(清)唐顺之 正怜火树千春妍,忽见清辉映月阑。出海鲛珠犹带水,满堂罗袖欲生寒。烛花不碍空中影,晕气疑从月里看ã€?为语东风暂相借,来宵还得尽余欢ã€?/p>

  4:灯转华夏千年过,些小佳节继开来。香车宝马今何在?喜庆中原亿众安。《元宵有感》作者:残简春秋

  5:《元宵月正圆》闽南歌è°?闹元宵,月正圆,闽台同胞心相依,扶老携幼返故里,了却两岸长相思。热泪盈眶啥滋味?久别重逢分外喜!闹元宵,煮汤圆,骨肉团聚满心喜,男女老幼围桌边,一家同吃上元丸。摇篮血迹难割离,叶落归根是正理。â€?/p>

  6:《元夕于通衢建灯夜升南楼》(隋) 隋炀å¸?法轮天上转,梵声天上来;灯树千光照,花焰七枝开。月影疑流水,春风含夜梅;燔动黄金地,钟发琉璃台ã€?

  7:火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。《正月十五夜》作者:苏味é?/p>

  8:《上元竹枝词》(清)符曾 桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵ã€?/p>

  9:《生查子 元夕 》(宋)欧阳ä¿?去年元夜时,花市灯如昼。月到柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖ã€?/p>

  10:阑珊火树鱼龙舞,望中宝钗楼远。靺鞨余红,琉璃剩碧,待嘱花归缓缓。《台城路·上元》作者:纳兰性德

  11:故园今夕是元宵,独向蛮村坐寂寥。赖有遗经堪作伴,喜无车马过相邀。《元夕》作者:王守ä»?/p>

  12:《元 宵ã€?(明ï¼?唐寅 有灯无月不娱人,有月无灯不算春。春到人间人似玉ï¼?灯烧月下月如银。满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神ã€?不展芳尊开口笑,如何消得此良辰ã€?/p>

  13:闻道长安灯夜好,雕轮宝马如云。《临江仙·都城元夕》作者:毛滂

  14ï¼?以下关于元宵节的诗句均由现代诗人所作:)

  15:《汴京元夕ã€?(明)李梦阳 中山孺子倚新妆,郑女燕姬独擅场。齐唱宪王春乐府ï¼?金梁桥外月如霜ã€?span>和元宵节有关的诗å?55å?/span>和元宵节有关的诗å?55å?/span>ã€?/p>

  16:桂花香馅裹胡桃,江米如珠井水淘。见说马家滴粉好,试灯风里卖元宵。《上元竹枝词》作者:符曾

  17:《京都元夕ã€?(元)元好问 袨服华妆着处é€?,六街灯火闹儿童 。长衫我亦何为è€?,也在游人笑语中 ã€?/p>

  18:年到元宵灯火燃,龙腾狮舞夜难眠。满帘花影月三五,一碗汤圆情万千。《元宵夜思儿》作者:雪花飘舞

  19:《正月十五夜》(唐) 苏道å‘?火树银花合,星桥铁锁开,灯树千光照。明月逐人来。游妓皆穠李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催ã€?/p>

  20:浅画镜中眉,深拜楼西月。人散市声收,渐入愁时节。《生查子·元夕戏陈敬叟》作者:刘克åº?/p>

  21:《元夜踏灯》(清)董舜æ°?百枝火树千金屧,宝马香尘不绝。飞琼结伴试灯来,忍把檀郎轻别。一回佯怒,一回微笑,小婢扶行怯。石桥路滑缃钓蹑,向阿母低低说。妲娥此夜悔还无?怕入广寒宫阙。不如归去,难畴畴昔,总是团圆月ã€?/p>

  22:声声锣鼓敲,处处庆元宵。春暖天方霁,融和雪正消。城城春意闹,路路客如潮。美酒留知己,佳宾不待邀。《庆元宵》作者:东方éª?/p>

  23:满城灯市荡春烟,宝月沉沉隔海天。看到六鳌仙有泪,神山沦没已三年!《元夕无月》作者:丘逢甲

  24:《青玉案·元夕》(宋)辛弃ç–?东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路,凤萧声动,壶光转,一夜鱼龙舞 。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首, 那人却在,火阑珊处ã€?/p>

  25:诗曰(宋)姜白çŸ?贵客钩帘看御街,市中珍品一时来,帘前花架无行路,不得金钱不肯回。(注:珍品这里指元宵)

  26:折桂令 元宵(元)失å?爱元宵三五风光,月色婵娟,灯火辉煌。月满冰轮,灯烧陆海,人踏春阳。三美事方堪胜赏,四无情可恨难长。怕的是灯暗光芒,人静荒凉,角品南楼,月下西厢ã€?/p>

  27:元宵佳节月儿圆,全家团聚过大年。半醉半醒逛街市,偕妻携子游乐园。千树霓虹流光转,万家灯火照无眠。爆竹声声除旧祟,银花朵朵接财源ã€?span>和元宵节有关的诗å?55å?/span>文章和元宵节有关的诗å?55句出自月色灯山满帝都,香车宝盖隘通衢。身闲不睹中兴盛ï¼?羞逐乡人赛紫姑ã€?/p>

  31:元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿。《诗曰》作者:姜白çŸ?/p>

  32:处处城乡庆上元,烟花灯火表心欢。天寒难锁新春意,炉暖宜烹白玉丸。《鹧鸪天·庆元宵》作者:东方éª?/p>

  33:去年元夜时,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元夜时,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。《生查子·元夕》作者:欧阳ä¿?/p>

  34:《十五夜观灯》(唐)卢照é‚?锦里开芳宴,兰红艳早年。缛彩遥分地,繁光远缀天。接汉疑星落,依楼似月悬。别有千金笑,来映九枝前ã€?/p>

  35:比拟寻常清景别,第一团圆时节。影蛾忽泛初弦,分辉借与宫莲。七宝修成合璧,重轮岁岁中天。《清平乐·上元月蚀》作者:纳兰性德

  36:古诗词中关于元宵节的诗句精选:

  37:中山孺子倚新妆,郑女燕姬独擅场。齐唱宪王春乐府,金梁桥外月如霜。《汴京元夕》作者:李梦é˜?/p>

  38:袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。长衫我亦何为者,也在游人笑语中。《京都元夕》作者:元好é—?/p>

  39:五光十色花千树,姹紫嫣红不夜天。艳艳灯笼高高挂,唯求福祉百万年。《元宵》作者:飒然

  40:冷雨元宵无月,古碑疏影双清。伍山高阁紫阳行,顾望钱塘胜景。《西江月·元宵》作者:阿听007

  41:岁岁闹元宵,轰天锣鼓敲。烟花分外美,民俗实堪骄。琴瑟伴歌舞,佳人摆细腰。万疆安泰日,户户醉酕醄。《庆元宵》作者:东方éª?/p>

  42:千门开锁万灯明,正月中旬动地京。三百内人连袖舞,一进天上著词声。《正月十五夜灯》作者:张祜

  43:诗曰(宋)姜白çŸ?元宵争看采莲船,宝马香车拾坠钿;风雨夜深人散尽,孤灯犹唤卖汤元ã€?/p>

  44:爱元宵三五风光,月色婵娟,灯火辉煌。月满冰轮,灯烧陆海,人踏春阳。《折桂令·元宵》作者:佚名

  45:《青玉案 元夕》(宋)辛弃ç–?东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路,凤萧声动,壶光转,一夜鱼龙舞 。蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首, 那人却在,火阑珊处ã€?/p>

  46:有灯无月不娱人,有月无灯不算春。春到人间人似玉,灯烧月下月如银。满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神。不展芳尊开口笑,如何消得此良辰ã€?span>和元宵节有关的诗å?55å?/span>好词、好å?/span>。《元宵》作者:唐寅

  47:玉漏银壶且莫催,铁关金锁彻明开。谁家见月能闲坐?何处闻灯不看来?《上元夜》作者:崔液

  48:风缓月圆夜,炮竹连宿宵。不为去岁人,只作佳人告。岁岁复年年,何向寄柳梢。年年复岁岁,却报黄昏早。董郎犹有时,百鸟筑鹊桥。叹将杜宇心,泠风自知晓。《元宵夜》作者:古堡长烟

  49:玉润珠圆春韵浓,听吟犹睹远方容。汤团蜜饯甜心里,网下难逢网上逢。《元宵情》作者:江雪æ¶?/p>

  50:明月一轮虚画屏,春寒催雨下空庭。江南过尽无人识,留得梅花试眼青。《元宵无月》作者:荒漠之旅

  51:正月十五夜灯(唐)张祜 千门开锁万灯明,正月中旬动地京。三百内人连袖舞 ,一进天上著词声ã€?/p>

  52:《元夕无月》(清)丘逢甲 三年此夕无月光,明月多应在故乡。欲向海天寻月去,五更飞梦渡鲲洋ã€?/p>

  53:《上元夜》(唐)崔液 玉漏铜壶且莫催,铁关金锁彻夜开;谁家见月能闲坐,何处闻灯不看来ã€?/p>

  54:花市无尘,朱门如绣。娇云瑞雾笼星斗。沈香火冷小妆残,半衾轻梦浓如酒。《踏莎行·元夕》作者:毛滂

  55:雨点稀疏掩月明,无妨今夜尽欢情。阑珊意散烟花闪,豪放心收爆竹鸣。鼓击锣敲迎福景,龙腾狮舞伴春声。万家灯火元宵闹,一碗汤圆瑞气盈。《雨夜元宵》作者:杨璐

  "
  下页更精彩:1 2 下一é¡?/a>
  上一篇:元宵节诗 下一篇:关于元宵节的诗句古诗

  相关文章推荐

  网友评论